/ Elektromaterijal i pribor / Kablovi

Dvozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

58 RSD

ušteda 0 RSD

58 RSD

Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid. ...

78 RSD

ušteda 0 RSD

78 RSD

Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

122 RSD

ušteda 0 RSD

122 RSD

Cetvorozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na ...

105 RSD

ušteda 0 RSD

105 RSD

Cetvorozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na ...

165 RSD

ušteda 0 RSD

165 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid...

128 RSD

ušteda 0 RSD

128 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid...

202 RSD

ušteda 0 RSD

202 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 4 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

312 RSD

ušteda 0 RSD

312 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 6 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid. ...

465 RSD

ušteda 0 RSD

465 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 10 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

770 RSD

ušteda 0 RSD

770 RSD

Dvozilni pljosnati instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera). ...

58 RSD

ušteda 0 RSD

58 RSD

Trozilni pljosnati instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera). ...

78 RSD

ušteda 0 RSD

78 RSD