/ Elektromaterijal i pribor / Kablovi

Dvozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

56.58 RSD

ušteda 9.580002 RSD

47 RSD

Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid. ...

75.26 RSD

ušteda 12.260002 RSD

63 RSD

Trozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

117.19 RSD

ušteda 20.190002 RSD

97 RSD

Cetvorozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na ...

99.63 RSD

ušteda 16.629997 RSD

83 RSD

Cetvorozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na ...

156.12 RSD

ušteda 26.119995 RSD

130 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid...

121.6 RSD

ušteda 21.599998 RSD

100 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 2,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid...

190.68 RSD

ušteda 32.679993 RSD

158 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 4 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

297.63 RSD

ušteda 50.630005 RSD

247 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 6 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid. ...

443.26 RSD

ušteda 76.26001 RSD

367 RSD

Petozilni instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 10 mm2, za montazu u zid (ispod maltera) ili na zid....

744.08 RSD

ušteda 128.080017 RSD

616 RSD

Dvozilni pljosnati instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera). ...

45.48 RSD

ušteda 7.48 RSD

38 RSD

Trozilni pljosnati instalacioni kabel sa bakarnim provodnicima punog preseka 1,5 mm2, za montazu u zid (ispod maltera). ...

68.14 RSD

ušteda 11.139999 RSD

57 RSD